ESQUEMAS - DIAGRAMAS - GRAPHICS
Componentes  - Sensores
FORD -  1988/93 - 3.0L ,  3.2L

FUEL INJECTION
Electric Diagrams

1988/93 - 3.0L  &  3.2L 1993

AÑO FORD MOTOR

1988/93 - 3.0L  &  3.2L 1993

1988/91 3.0L PFI EEC-IV UBICACION DE COMPONENTES, VEHICULOS MEDIANOS Y VANS
1988/89 3.0L PFI EEC-IV ESQUEMA ELECTRICO, VEHICULOS MEDIANOS Y VANS
1990 3.0L PFI EEC-IV ESQUEMA ELECTRICO, VEHICULOS MEDIANOS Y VANS
1991 3.0L PFI EEC-IV ES/ELECTRICO, VEHICULOS MEDIANOS  [ AEROSTAR- RANGER]
1992 3.0L PFI EEC-IV CEC-UBICACION DE COMPONENTES, AEROSTAR
1992 3.0L PFI EEC-IV  CEC-UBICACION DE COMPONENTES, AEROSTAR
1993 3.0L PFI EEC-IV CEC-UBICACION DE COMPONENTES, AEROSTAR
1992 3.0L PFI EEC-IV ESQUEMA ELECTRICO,   AEROSTAR
1993 3.0L PFI EEC-IV ESQUEMA ELECTRICO,   AEROSTAR
1992 3.0L PFI  EEC-IV CEC-UBICACION DE COMPONENTES,   RANGER  
1992 3.0L PFI EEC-IV CEC-ESQUEMA ELECTRICO,  RANGER 
1993 3.0L PFI EEC-IV CEC-UBICACION DE COMPONENTES ,  RANGER  
1993 3.0L PFI EEC-IV CEC-ESQUEMA ELECTRICO,  RANGER  
1991 3.0L PFI EEC-IV CEC-UBICACION DE COMPONENTES ,  PROBE  
1992 3.0L PFI EEC-IV CEC-UBICACION DE COMPONENTES ,  "PROBE"  
1991 3.0L PFI EEC-IV CEC-ESQUEMA ELECTRICO,  "PROBE"  
1992 3.0L PFI EEC-IV CEC- ESQUEMA ELECTRICO,  "PROBE"  
1989 3.0L SHO SEFI   EEC-IV CEC-UBICACION DE COMPONENTES
1989 3.0L SHO SEFI   EEC-IV CEC-ESQUEMA ELECTRICO

1990 3.0L SHO SEFI   EEC-IV CEC-UBICACION DE COMPONENTES
1990 3.0L SHO SEFI   EEC-IV ESQUEMA ELECTRICO
1991 3.0L SHO PFI   EEC-IV CEC-  24 VALV.  UBICACION DE COMPONENTES
1992/93 3.0L SHO PFI   EEC-IV CEC- 24 VALV. UBICACION DE COMPONENTES

1991 3.0L SHO PFI   EEC-IV ESQUEMA ELECTRICO
1992/93 3.0L SHO PFI   EEC-IV ESQUEMA ELECTRICO
1987/90 3.0L EFI- PFI    EEC-IV CEC-UBICACION DE COMPONENTES
1987/88 3.0L  EFI   EEC-IV ESQUEMA ELECTRICO
1989 3.0L  EFI   EEC-IV ESQUEMA ELECTRICO
1990 3.0L  PFI   EEC-IV ESQUEMA ELECTRICO
1991 3.0L  PFI  EEC-IV CEC-UBICACION DE COMPONENTES ,[SABLE-TAURUS]
1991 3.0L  PFI   EEC-IV ESQUEMA ELECTRICO
1992 3.0L  PFI  EEC-IV CEC-UBICACION DE COMPONENTES ,[SABLE-TAURUS]
1992/93 3.0L  PFI  EEC-IV CEC- UBICACION DE COMPONENTES ,[TEMPO - TOPAZ]
1993 3.0L  PFI  EEC-IV CEC-UBICACION DE COMPONENTES ,[SABLE-TAURUS]
1992/93 3.0L  PFI   EEC-IV ESQUEMA ELECTRICO ,[TEMPO-TOPAZ]
1992/93 3.0L  PFI   EEC-IV ESQUEMA ELECTRICO ,[SABLE-TAURUS]  
     
  FORD 3.2L  
1993 3.2L SHO PFI  EEC-IV CEC- UBICACION DE COMPONENTES
1993 3.2L SHO PFI   EEC-IV ESQUEMA ELECTRICO ,
 2015

Actualizacion Constante

 

automecanico.com